Libro leven en calabrie

Martin Simek

Bloedsinaasappels

Leven in Calabrië

Pakkend en hilarisch verhaal over Simeks tweede emigratie.

Het rijke, soms krankzinnige leven van Martin Simek was nooit bedoeld om over te schrijven, daar had hij niet eens de tijd voor. Het enige waar het hem om ging, was zijn zoektocht naar vrijheid. In Bloedsinaasappels beschrijft hij zijn tweede emigratie, van het welvarende Nederland naar de armste streek van Europa, Calabrië, in de hak van Italië. Na jarenlange omzwervingen vol tennis, vrouwen en bijzondere ontmoetingen met Italianen, vond hij eindelijk zijn ideale plek. In een verbouwd varkenshok schreef hij dit boek erover. Zijn douche is een waterval met uitzicht op zee. Om hem heen bergen en een sterrenhemel die je aan kunt raken, zwerfhonden en everzwijnen, rotsen en afgronden. Er zijn geen Standpunten en Opinies, er is enkel de directheid van Calabrezen die noch op de staat noch op de Drangheta kunnen rekenen, alleen op zichzelf. Ze sluiten je voor altijd in hun hart – als je hun blik eenmaal hebt doorstaan. Simeks zoektocht en aankomst is een hilarisch en louterend verhaal.

Martin Simek werd in 1968 door de Russen uit Tsjechië verdreven, een ervaring waarover hij in 2009 De vuurvliegjes achterna schreef. Hij is nu tenniscoach, cartoonist voor de Groene Amsterdammer en meesterinterviewer. In die laatste hoedanigheid werd hij vorig jaar onderscheiden met de Zilveren Reismicrofoon voor zijn vermogen zich in andermans psyche te verplaatsen. Sinds De vuurvliegjes achterna weten we dat hij ook over een rake pen beschikt.

juni 2010 – PAPERBACK, CA. I92 PAG. • 12,5 X 20 cm * CA. € 15,90 • ISBN 978 90 234 56735 NUR 320

Libro Silvio

 

MODERN LEADERSHIP

Hoogpotige mei­den, gelach en geflirt, men kakelt door elkaar. De programma’s van het Berlusconi-imperium op de Italiaan­se televisie zijn voor buitenstaanders vaak even onbegrijpelijk als de ge­poederde Italiaanse hoofdrolspeler zelf.

Was het niet déze rechtszaak die de schatrijke populist Berlusconi de das om zou doen? En: is hij nu niet écht te ver gegaan met die jonge meisjes in zijn grote Poetin-bed?

Journalisten Anne Branbergen en Martin Simek volgden de Italiaanse overlevingskunstenaar een jaar lang om te laten zien hoe hij opereert en waarom veel Italianen daar eigenlijk geen problemen mee hebben.

Ze beschrijven Berlusconi’s 73ste levensjaar, van eind september 2009 tot eind september 2010. Een zeden­schets van ‘modern leiderschap’, waarin Berlusconi nu eens opduikt in de jongensachtige rol van een Itali­aanse Joep van den Nieuwenhuyzen die ondernemend de grenzen van de wet opzoekt, dan weer in die van een Romeinse Poetin die zijn machtspo­sitie bewaakt met het recht van de sterkste: alles gebaseerd op informele netwerken en ‘voor wat hoort wat.

Het boek is een wervelende be­schrijving van de vele podia die de Berlusconi-show tijdens een jaar aan­doet. Een jaar nota bene waarin ene Patrizia zich heeft laten verleiden door de onverzadigbare Don Giovan­ni, met een opnamerecordertje in haar tas; waarin de tweede mevrouw Berlusconi haar alimentatie-eisen op tafel legt: drie miljoen euro per maand (ze krijgt uiteindelijk ruim drie ton per maand).

Het is ook het jaar van het grote verraad van de politicus Gianfranco Fini aan zijn voormalige meester.

Een politiek drama waarin Berlusco­ni voortdurend op de rand van een motie van wantrouwen wankelt, maar het toch altijd weer weet te win­nen. Onlangs nog door brutaalweg een paar stemmen te kopen in het kamp van de vijand. En niet te verge­ten het jaar waarin een gek een mini­atuurtje van de Milanese dom in het gezicht van Italiaanse premier gooit met als gevolg onder meer een gebro­ken neus en een open wond bij zijn jukbeen. Een erger affront is niet denkbaar vöor de Italiaanse premier voor wie macht en uiterlijk één zijn.

In de vorm van (bijna) dagelijkse aantekeningen volgen we de Italiaan­se populist in zijn strijd tegen alles wat links is – en tegen justitie. We zien hoe hij zich verzekert van de vriendschap van internationale pa­ria’s als president Loekasjenko van Wit-Rusland en Gadaffi van Libië. En we zien vooral hoe ‘il Presidente’ speelt met vrouwen, politici, pers, za­kenwereld, maffia en Vaticaan om telkens weer als machtigste tevoor­schijn te komen. Om dan vervolgens met een grapj e charmant aan de kie­zers duidelijk te màken dat hij eigen­lijk ‘een van hen is’, een echte man die net zo min belasting wil betalen als zij.

RENÉE POSTMA

Anne Branbergen en Martin Simek: Silvio. Modern Leiderschap.

De Bezige Bij, 326 blz. € 19,90 •••oo

Loading